BIOGRAFIA           ZESPOŁY  i  PROJEKTY           DYSKOGRAFIA            MEDIA           KONTAKT

 
Dr Józef Eliasz ( ur. 1954 )
 

dr Józef Eliasz - producent muzyczny, dyrygent, perkusista.
Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na  Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
Doktor Sztuki Muzycznej - specjalizacja dyrygentura -  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy. Absolwent Szkoły G
łównej Handlowej w Warszawie.

W 1974 r. rozpoczął współpracę ze studenckim klubem Beanus. Założył grupę jazzową „Bean Jazz”, z którą na festiwalu „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu zdobył nagrodę indywidualną jako perkusista. W latach 1978–1980 grał w czołowych formacjach jazzowych Gdańska („Antiquintet”)
i Szczecina („Breakwater”). W 1979 r. wspó
łpracował z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji
w Poznaniu pod dyr. Zbigniewa Górnego. Pocz
ąwszy od 1981 r. został bandleaderem kierującym dwoma zespołami, a dalsze doskonalenie warsztatu muzycznego uzyskał w Stanach Zjednoczonych. W ciągu kilku lat pracy ugruntował swoją wysoką pozycję muzyka i bandleadera. 
W roku 1994 Józef Eliasz był założycielem bydgoskiego klubu muzycznego „Eljazz” i ustalił
jazzowy profil muzyczny. W kolejnych latach klub przekształcony został w Centrum Artystyczne Eljazz, które skupia wokół siebie różne formacje artystyczne m.in. Józef Eliasz Orchestra i Eljazz Big Band, sztuki wizualne oraz Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz, które od ponad dwóch dekad jest organizatorem Mię
dzynarodowego Festiwalu Jazzowego: Bydgoszcz Jazz Festival i Europejskiej Akademii Jazzu.

Big Band założony w roku 1999 pod dyrekcją Józefa Eliasza otrzymał wiele nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach jazzowych, m.in. zwyciężył na Ogólnopolskim Konkursie Big Bandów w Nowym Tomyślu, na ogólnopolskiej Famie, a w Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego zdobył „Złotą Tarkę”. W prowadzonym przez niego zespole grali tacy muzycy, jak: Krzysztof Herdzin, Grzegorz Nagórski, Zbigniew Wrombel, Adam Wendt, Bogdan Ciesielski, Henryk Miśkiewicz, Maciej Sikała, Jacek Namysłowski.

Józef Eliasz w Centrum Artystycznym Eljazz był inspiratorem wielu koncertów muzycznych oraz festiwali jazzowych takich jak: Bydgoszcz Jazz na Brdzie, Europejskie Spotkania Jazzowe, Jazz na Świecie, Zaduszki Jazzowe.
Józef Eliasz nagrywał i koncertował ze znanymi i cenionymi artystami takimi jak: Mike Stern, Karen Edwards, Mike Russel, Bogdan Hołownia, Janusz Szrom , Anna Serafiń
ska, Lora Szafran, Ewa Bem, Marcin Gawdzis i wieloma innymi.

Przy realizacji publikacji płytowych współpracował m.in. z: Jackiem Namysłowskim, Bogdanem Ciesielskim, Janem Walczyńskim, Andrzejem Jagodzińskim, Leszkiem Kułakowskim, Michałem Tomaszczykiem, Piotrem Mania, Łukaszem Rakalskim, Aleksandrą Tomaszewską, Krzysztofem Herdzinem, Piotrem Wromblem, Wojciechem Gogolewskim, Adamem Lemańczykiem, Pawłem Tomaszewskim, Peterem Dahlgner’em.

W latach 2002 – 2022 był producentem artystycznym siedmiu płyt Eljazz Big – Bandu, które powstały pod dyrekcją Józefa Eliasza. Większość publikacji Józefa Eliasza znajduje inspirację w kompozycjach polskich twórców m.in. takich jak: Fryderyk Chopin, Krzysztof Komeda, Krzesimir Dębski, Jarosław Abramow, Zygmunt Konieczny, Henryk Wars.

W roku 2002 nagrał pierwszą płytę z Eljazz Big-Bandem i Lorą Szafran pt.: Wspomnienia.

W roku 2011 nagrał płytę pt.: IN THE RHYTHM OF CHOPIN z udziałem Eljazz Big – Bandu i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej, album ten w roku 2012 uzyskał status Platynowej Płyty w kategorii Jazz.

Kolejny album to „Kolędy i Pastorałki” z udziałem Eljazz Big – Bandu , Anny Serafińskiej i Janusza Szroma z roku 2016.

W roku 2017 pod dyrekcją Józefa Eliasza powstał album „After The Catastrophe” z udziałem Eljazz Big – Bandu i Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie z kompozycjami Krzysztofa komedy.

W roku 2020 nagrał płytę pt.: „Polish Songs” z najpiękniejszymi pilskimi utworami we współczesnych aranżacjach z udziałem Eljazz Big – Bandu i Orkiestry Kameralnej oraz amerykańskich wokalistów: Karen Edwards i Stanley Breckenridge.

W roku 2019 nagrał płytę pt.: Duke Ellington’s Sacred Concert z udziałem Eljazz Big – Bandu, Karen Edwards i Chóru Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

W roku 2022 nagrał ostatnią płytę pt.: „Impresions on Bach” z udziałem Eljazz Big – Bandu i Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Józefa Eliasza w jazzowym wydaniu.

W latach 1994 do 2023 wraz z Bogdanem Hołownią i Andrzejem Glulczyńskim tworzył zespół L.A. Trio z którymi nagrał cztery płyty z programem inspirowanym twórczością polskich kompozytorów okresu międzywojennego:

2004 – Lon Angeles Trio – Live

2010 – Carissima

2013 – Nikt tylko Ty

2022 0 Wspomnij mnie

Od 2001 roku jest Prezesem Stowarzyszenia Artystycznego Eljazz.
Od roku 2002 jest dyrektorem artystycznym  i producentem mi
ędzynarodowego festiwalu Bydgoszcz Jazz Festival, a od roku 2013 Europejskiej Akademii Jazzu.
W roku 2012 zdoby
ł "Platynową Płytę" w kategorii jazz za album "In the rhythm of Chopin"
Otrzyma
ł najwyższą ocenę krytyków ( pięć
gwiazdek ) w magazynie Jazz Journal  za album After the Catastrophe

 Nagrody i wyróżnienia:

1976 – Indywidualna nagroda na festiwalu Jazz nad Odrą,

1978 – I miejsce na Festiwalu Jazz nad Odrą dla zespołu Breack Water,

1990 – Wyróżnienie indywidualne w 15 Konkursie Młodych i Debiutujących Zespołów Jazzowych Jazz Juniors 1990,

1993 – I miejsce (Trójząb Neptuna) dla Eljazz Big Bandu – Fama, Świnoujście,

1999 – I miejsce dla Eljazz Big Bandu na IV Big – Band Festiwalu, Nowy Tomyśl,

2001 – Złota Tarka w kategorii Big – Bandów dla Eljazz Big Bandu w konkursie jazzu Tradycyjnego na XXXI Old Jazz Meeting,

2001 – Artysta Roku w plebiscycie czytelników

2003 – Artysta Roku w plebiscycie czytelników

2004 – Artysta Roku w plebiscycie czytelników

2012 - Platynowa płyta dla Józefa Eliasza i Eljazz Big Bandu za płytę pt.: „IN THE RHYTHM OF CHOPIN"

2014 – Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki